Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: www.debinnenkant.nl. We zijn gespecialiseerd in vintage design en originele interieur objecten. Tevens hebben we een fysieke winkel in Eindhoven. Deze winkels is ondergebracht in Loads040 aan de Aalsterweg 145. De winkel is geopend van donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00. U bent van harte welkom om een keer rond te kijken en voor een kop koffie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Om te voldoen aan de eisen binnen de wet AVG ( Algemene Verordening

Gegevensbescherming) hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Wij hebben een protocol opgesteld waarin beschreven staat wie er verantwoordelijk is voor het gebruik van de in ons bezit zijnde gegevens.
  • Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de in ons bezit zijnde gegevens.
  • Wij hebben een geheimhoudingsplicht jegens derden.
  • Onze computers zijn extra beschermd tegen lekken van data.
  • De inloggegevens voor onze programmatuur worden regelmatig gewijzigd, zodat hacken moeilijker wordt.
  • Gegevens van natuurlijke personen worden alleen gebruik voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft gegeven.
  • Wij houden ons aan de in de nieuwe wet opgelegde voorwaarden.
  • U heeft het recht te weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Deze worden na 7 jaar uit onze administratie verwijderd of op het moment dat u aangeeft dat deze verwijderd moeten worden.
  • Omdat de gegevens van onze klanten in het boekhoudsysteem zitten, komen deze gegevens ook terecht bij de Belastingdienst, de software leverancier en ons boekhoudkantoor. Wij garanderen u dat ook deze instanties uw gegevens alleen zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeleverd

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.